Interkerkelijke Roemenie Stichting Felebarat

Doelstelling

Doelstelling van de Interkerkelijke Roemenie-stichting Felebarat:

  • Hulpverlening aan onze “naaste” in Roemenië
  • Vanuit een christelijke achtergrond proberen mensen “die op ons pad komen” te helpen en te ondersteunen.
  • Via de Reformatorische Kerk in Arad/Majlat en het dominee’s echtpaar Susanne en Levente Baracsi
  • Aan de armsten en meest hulpbehoevenden in de gemeente, in overleg met ds. Baracsi
  • Door ondersteuning in de vorm van voedselpakketten, financiële ondersteuning, medicijnen, etc.
  • Door ondersteuning aan gezamenlijk op te zetten projecten
  • Door aandacht te geven en te laten voelen dat er aan hen gedacht wordt en met hen meegeleefd wordt vanuit het verre Nederland.
  • Een hart onder de riem, een hand op de schouder, een blijk van medeleven